REGISTRACE U ÚŘADU PRO DOHLED NAD HOSPODAŘENÍM POLITICKÝCH STRAN A POLITICKÝCH HNUTÍ

INFORMACE O FINANCOVÁNÍ VOLEBNÍ KAMPANĚ

  • Výdaje na předvolební průzkumy: 0,- Kč
  • Výdaje na úhradu inzerce v tisku: 7 417,30 Kč
  • Výdaje na úhradu venkovní reklamy: 0,- Kč
  • Jiné výdaje: 66 374,55 Kč
  • Nepeněžní plnění: žádné